Prečo odevy z druhej ruky?

Zem nevyhnutná pre život

2,5 % celosvetovo dostupnej ornej pôdy sa využíva na produkciu bavlny.

S rastúcou populáciou a zvýšenými potrebami sa tiež zvyšuje tlak na ornú pôdu:  potrebných je čoraz viac a viac potravín. Orná pôda s úrodnou zemou je vyhľadávanou komoditou. Keď dodávky ropy poklesnú, nie je možné jednoducho rozšíriť pestovanie bavlny.

Tabuľka naľavo ukazuje, že na produkciu 1 tony vlny je potrebných 67 hektárov pastvín, 1,3 hektára ornej pôdy pre bavlnu, 0,8 hektára pre viskózu. Syntetické vlákna nevyžadujú takmer žiadnu pôdu.

Celosvetovo sa na produkciu vlny využíva 867.000 km2, na pestovanie bavlny 344.000 km2 a na produkciu viskózy 44.000 km2 lesov.

Aj keď chov oviec neprodukuje iba vlnu, ale aj mäso a mlieko, faktom je, že nedostatok zeme produkciu vlny obmedzuje..

Pestovatelia bavlny tvrdo pracujú na zvyšovaní výnosu z hektára. Od roku 2000 do roku 2008 produktivita vzrástla zo 600 kg na 730 kg/ha najmä vďaka pestovaniu geneticky upravovaných plodín. Nie je isté, či tento trend bude pokračovať.

Pokles kvality pôdy sa týka tretiny svetovej ornej pôdy a 2,6 miliardy ľudí. Hlavnou príčinou je intenzívne zavlažovanie pri pestovaní bavlny, ktoré spôsobuje, že zem sa stáva slanou.

85% bavlny sa pestuje iba v 6 krajinách: v Číne, Indii, USA, Pakistane, Brazílii a Uzbekistane. Vážny problém predstavujú záplavy v Pakistane a Indii.

Pestovanie bavlny ovplyvnia aj klimatické zmeny. Do konca storočia sa očakáva, že výnos sa v najlepšom zníži o 26 – 31 % a v najhoršom o 60 – 78 %.

Keď sa budeme musieť v budúcnosti vyrovnať s menším množstvom ropy, bude ešte zložitejšie zaobliecť všetkých ľudí. Náhrada je v nedohľadne. Produkcia vlny a bavlny si vyžaduje enormné množstvá pôdy. Pôda je cennou komoditou: je tiež potrebná na produkciu potravín.