HUMANA International

Zdravie

Zdravie je súčasťou mnohých programov Humana People to People.  V školách je súčasťou vzdelávania. V poľnohospodárstve sa o zdraví hovorí prostredníctvom zvýšenej produkcie, a teda dostupnosti výživnej potravy, v boji proti HIV/AIDS ovplyvňujú stav postihnutých osôb mnohé ďalšie zdravotné otázky – a vo všetkých prípadoch byť chudobný znamená mať biedne zdravie.

TB sa stala veľkou hrozbou pre ľudí v Afrike, zvlášť pre tých, ktorí sú HIV pozitívni. Koexistencia TB a HIV ešte viac komplikuje a zaťažuje imunitný systém HIV pozitívnych ľudí. TB je hlavnou príčinou smrti medzi ľuďmi žijúcimi s HIV.

Ochorenia, ktoré nie sú hrozbou pre zámožnejších, sú v chudobných komunitách v Afrike naďalej hrozbou: týfus, cholera a v niektorých oblastiach malária. Africké komunity tiež obvykle trpia ochoreniami ako vysoký krvný tlak a obezita z dôvodu nezdravého životného štýlu.

HPP hlboko verí, že každý jeden jednotlivec je zodpovedný za svoje vlastné zdravie. Na druhej strane však pripúšťame, že  ťažkosti uniesť takúto zodpovednosť pre jednotlivca v Afrike sú obrovské.

Existuje potreba viac vzdelávať jednotlivcov, aby naozaj mali príslušné vedomosti o tom, ako predchádzať ochoreniam. O mnohé sa postarajú ústne šírené informácie zdieľané medzi ľuďmi a odovzdávané z generácie na generáciu, avšak v komplexnom svete, v ktorom teraz žijeme, toto nepostačuje.