Prečo odevy z druhej ruky?

Zamestnanie vďaka obliekaniu

V Mozambiku bolo vďaka HUMANA zberu oblečenia v Európe vytvorených viac ako 25.000 pracovných miest.

Náš partner ADPP zamestnáva 470 ľudí, mužov i ženy pri triedení a predaji, 4.782 mikropodnikov kupuje oblečenie a vytvorilo 22.000 pracovných miest v maloobochode, čo umožňuje ľuďom nakŕmiť vlastné rodiny. 3.300 miestnych krajčírov a obuvníkov si zarába na živobytie vďaka úpravám a opravám noseného oblečenia a topánok z HUMANA.

Zamestnanosť vytvorená vďaka nosenému oblečeniu má pre ľudí v Mozambiku veľký význam, pretože ich miera nezamestnanosti je 60 %.

Niekedy sa nás pýtajú, či export noseného oblečenia nepoškodí ich miestnemu textilnému priemyslu.

Vedecké štúdie dokázali, že nosené oblečenie poskytuje minimálne toľko pracovných miest ako by vytvoril nový textilný priemysel. Nosené oblečenie je náročné na pracovnú silu, pretože každý kus je iný.

Je pravda, že celosvetovo textilný priemysel utrpel veľké straty pracovných miest, a to najmä z dôvodu automatizácie. Celosvetovo vyrába nové oblečenie s čoraz menej a menej ľuďmi.

Zavádzajúci je tiež termín „miestny textilný priemysel“. Výroba oblečenia sa uskutočňuje po celom svete a výrobné závody sa presúvajú dych berúcou rýchlosťou. V chudobných krajinách sa výroba uskutočňuje v určených ekonomických oblastiach, suroviny ako látky a nite sa importujú, dokončené výrobky sa exportujú do bohatých krajín, menovite do Západnej Európy a do USA.

V nádeji, že založenie textilných fabrík by viedlo k väčšej industrializácii lákajú vlády zahraničných investorov oslobodením od daní a najnižšími minimálnymi mzdami, financiami a infraštruktúrou, dokonca aj priestormi na bezplatný prenájom, tak ako v Afrike počas poslednej dekády. Potom sa však za pár rokov presunú do inej krajiny.


Secondhand poskytuje prácu

V Mozambiku bolo vďaka oblečeniu HUMANA vytvorených viac ako 25.000 pracovných miest.
V maloobchode, pri oprave topánok a úprave oblečenia.
Pracovné miesta v mikropodnikoch.
Účastníci sa naučia základy obchodu.