HUMANA International

Vzdelanie

Získanie základného vzdelania pre deti a mládež je kľúčové na rozvíjanie schopností, ktoré potrebujú pre život a prácu. Vzdelanie má pozitívny vplyv na mnoho oblastí ako na schopnosť ľudí zarábať si na živobytie, na schopnosť matiek postarať sa o svoje deti, na základnú starostlivosť o zdravie ľudí a prostredníctvom tohto aj na ekonomiku krajiny.

V rozvojových krajinách do školy stále nechodí 72 miliónov detí a mnoho detí dostáva vzdelanie, ktoré nedosahuje potrebnú kvalitu.

Humana People to People toto potvrdzuje a už v roku 1993 ADPP Mozambik začala v spolupráci s vládou Mozambiku vzdelávať učiteľov základných škôl pre vidiecku školu. Odvtedy začali s podobnými programami aj iní členovia a dodnes bolo vychovaných viac ako 14.000 učiteľov.

Odborné školy a výcvikové kurzy zručností v komunitách dávajú mnohým mladým ľuďom príležitosti na vzdelanie, ktoré môžu využiť na vytvorenie živobytia pre samých seba i pre svoje rodiny.

Mnoho členov tiež pracuje so základným vzdelávaním pre deti pochádzajúce z prostredia, ktoré ohrozuje ich možnosti na vzdelanie i dôstojný život.

Vzdelávacie programy pre učiteľov vo viacerých krajinách

Členovia Humana People to People podpísali dohody s ministerstvami školstva o založení a prevádzke vysokých škôl vychovávajúcich učiteľov v Angole (17), Malawi (6), Mozambiku (12), Kongu (1), Zambii (8) a Guinea Bissau (7).

V Indii je plánom pokračovať v zavádzaní programu v rámci Obvodného inštitútu pre vzdelávanie a výchovu vo viacerých štátoch a tiež v rámci iných inštitúcií.

Odborné vzdelávanie mládeže

V 11 odborných školách v 6 krajinách sa tisícky mladých ľudí učia cenným zručnostiam v takých oblastiach ako je poľnohospodárstvo, stavebníctvo, automechanika, obchod a hospodárenie.

Školy pre deti

Humana People to People sa v spolupráci s vládami venuje deťom a mládeži na okraji spoločnosti, a to vedením 18 školských inštitúcií pre siroty a zraniteľné deti a mládež v 6 krajinách.