Prečo odevy z druhej ruky?

Voda, toxíny, CO2, energia

2 – 10 % škôd na životnom prostredí plynie zo spotreby oblečenia a obuvi. Spotreba potravín a nápojov, preprava a bývanie zodpovedajú za 70 – 80 % škôd.

Na výrobu 1 tony textílií sa spotrebuje 10krát viac energie ako na výrobu 1 tony skla.

Náčrtok na pravej strane ukazuje environmentálny dosah nového trička vyrobeného z bavlny. Bavlna je extrémne smädná rastlina, ale pred žatvou je extrémne citlivá na dážď. Práve z tohto dôvodu sa často pestuje v suchých regiónoch, kde sa potom umelo zavlažuje.  

Aralské jazero sa scvrklo o 85 % a toto je najznámejší príklad škody na životnom prostredí spôsobenej krátkozrakosťou priemyslu produkujúceho bavlnu.

Na výrobu 1 kg bavlny je potrebných 22.000 – 25.000 litrov vody. Berúc do úvahy plytvanie látkou pri výrobe tričiek, vychádza to na 4 tričká za kg, t.z. 7.000 litrov na tričko.

Poznáte „virtuálnu vodu“? Naša normálna spotreba vody v Nemecku je okolo 122 litrov na osobu za deň. Avšak ak pridáme to, čo spotrebujeme „virtuálne“, teda nepriamo cez import bavlny, potom sa pridá 180 litrov na osobu.

Produkcia vlákien si tiež vyžaduje ďalšie postupy ako bielenie, farbenie, ochrana a balenie. Nie všetko oblečenie je vyrobené z bavlny; dve tretiny sú vyrobené zo syntetických vlákien. Ak toto vezmeme do úvahy, na výrobu 1 kg „normálneho zmiešaného“ oblečenia je potrebných 10.000 litrov vody.

Chemikálie: 10 % pesticídov používaných na celom svete sa používa pri pestovaní bavlny spolu s 25 % všetkých insekticídov na celom svete.

1 kg normálneho zmiešaného oblečenia generuje počas výroby a distribúcie 15 – 30 kg CO2.

Neviditeľné bremeno nového bavlneného trička je ťažké:

Počas výroby sa spotrebuje/vyprodukuje:

  • 7.000 litrov vody
  • ½ kg chemikálií
  • 7 kg CO2