Naše projekty

Verejná zbierka ŽENY ŽENÁM – pomoc pre Ukrajinu

V marci 2022 sme uverejnili výzvu „ŽENY ŽENÁM,“ v ktorej sme chceli spolu s vami pomôcť ženám z Ukrajiny, o ktoré sa stará Slovenský Červený kríž. Vďaka zamestnancom našej spoločnosti a našim zákazníkom sa nám podarilo vyzbierať dámske vložky, detské plienky, nejaké potraviny a hygienu. Takisto sme spravili finančnú zbierku medzi zamestnancami, kde sme vyzbierali takmer 250 €. Spoločnosť HUMANA People to People vyzbieranú sumu znásobila a za vyzbierané peniaze sme nakúpili ďalšie dámske vložky a plienky pre deti. Pomoc smerovala do obvodov Slovenského Červeného kríža do Banskej Štiavnice a do Dolného Kubína. ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ!