Naše projekty

Transformačný vzdelávací samit 2022

Medzinárodný deň gramotnosti /International Literacy Day (ILD)/ sa oslavuje 8. septembra každý rok na celom svete, aby si ľudia uvedomili význam a dôležitosť gramotnosti pre jednotlivcov a spoločnosť.

Federácia Humana People to People sa tiež zúčastňuje Transformačného vzdelávacieho samitu 2022. Na podujatí sa zúčastníme na zasadnutí na tému Ekologizácia južnej Afriky TVET ekosystémy, ktoré bude 17. septembra, od 11:45 – 12:45 hod.

Transformačný vzdelávací samit sa zameriava na päť oblastí  (“Tematické akčné stopy”), ktoré vyžadujú väčšiu pozornosť a akciu na opatrenia na urýchlenie pokroku vo vzdelávaní v programe 2030 Agenda a transformačné vzdelávanie.

Členovia Humana People to People sú aktívne zahrnutí vo vzdelávacích programoch v 12tich krajinách. Máme sedem Škôl odborného vzdelávania v krajinách subsaharskej Afriky a osem Polytechnických škôl v Angole. Od roku 1993 ukončilo štúdium 57 000 učiteľov, ktorí sa zameriavajú na vyučovanie vo vidieckych komunitách. Okrem toho máme aj rôzne iné neformálne a integrované iniciatívy na školenie zručností, ktoré naši členovia realizujú v rámci našich rozvojových projektov. V r. 2021 až 1,2 milióna ľudí prešla vzdelávaním cez vzdelávacie programy Humana People to People prostredníctvom 70 vzdelávacích inštitúcií a 146 iných zarábajúcich projektov. Podporujeme verejné vzdelávanie ako spoločné dobro a s našimi jedinečnými vzdelávacími programami a projektami sa snažíme urobiť učenie sa pre študentov a učiteľov ako život meniacu sa skúsenosť a inšpirovať ostatných, aby robili to isté. Naše vystúpenie na Transformačnom vzdelávacom samite je umocnené tým, že nás na prezentácii bude reprezentovať náš predseda Snorre Westgaard. Ukážeme naše kapacity a schopnosti v tréningu zručností v rámci TVET.