Naše projekty

Svetový deň malárie

Svetový deň malárie

Dňa 25. Apríla, ktorý je Svetovým dňom Malárie, oznámila OSN historickú udalosť, že prvá vakcína proti malárii bola dodaná. Začala sa aplikovať u 650 000 detí v 3 krajinách v Afrike v Malawi, Keni a Ghane. Na maláriu ročne umiera približne pol milióna ľudí hlavne v sub-saharskej Afrike. Ide predovšetkým o malé deti.

Dôvod, prečo vyvinúť túto vakcínu trvalo 30 rokov a prečo jej efektívnosť je len 40% a potrebujete z nej 3 dávky je smutná pravda. Afrika, kde 94% obetí tejto choroby trpí, nie je lukratívna pre farmaceutické spoločnosti.

Naše programy zdravia začínajú s ľuďmi a nie s chorobami. Reagujeme na to, ako ľudia žijú svoje životy. Pozitívne výsledky v oblasti zdravia závisia od toho, ako dobre ľudia vedú, budujú a udržiavajú svoje  zdravie v ich komunitách.

Náš projekt spolupracuje so systémom verejného zdravotníctva – na maximálnom využití ich úsilia a zdrojov a na využití prístupných a pokročilých lekárskych poznatkov. Naše programy v oblasti zdravia sú zosúladené s globálnymi stratégiami boja proti chorobám vrátane stratégie UNAIDS 95-95-95 na ukončenie HIV a AIDS, stratégie WHO End TB (WHO ukončenie tuberkulózy). Pokyny WHO pomáhajú v boji proti Covid-19 a tiež určujú stratégiu eliminácie malárie v južnej Afrike.

Projekty Humana People to People v oblasti zdravia sú budované na aktívnej účasti samotných ľudí v komunitách.

V roku 2020 Humana People to People pomohla 5,7 milióna ľudí v 13 krajinách prostredníctvom 422 projektov.