Naše projekty

Svetový deň boja proti AIDS

1. decembra sme si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS. Je to príležitosť pre ľudí na celom svete, aby sa zjednotili v boji proti HIV, a ukázali podporu ľuďom žijúcim s HIV a taktiež si pripomenuli tých, ktorí na chorobu súvisiacu s AIDS zomreli. Svetový deň boja proti AIDS bol založený v roku 1988 a išlo o úplne prvý globálny deň zdravia.
Syndróm získanej imunodeficiencie (AIDS) je chronické ochorenie, potenciálne život ohrodzujúci stav je spôsobený vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV). HIV poškodzuje váš imunitný system a narúša schopnosť vášho tela bojovať s infekciou a chorobou.

HIV je pohlavne prenosná infekcia (STI). Môže sa tiež šíriť kontaktom s infikovanou krvou alebo z matky na dieťa počas tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia. S liekmi môže trvať roky, kým HIV oslabí váš imunitný systém do takej miery, že máte AIDS.

Na ochorenie HIV / AIDS neexistuje žiadny liek, ale podávaná liečba môže dramaticky spomaliť progres ochorenia. Podávané lieky znížili počet úmrtí na AIDS v mnohých rozvinutých krajinách. mayoclinic.org

Ako sa podieľa Humana People to People za posledných 20 rokov v boji proti pandémii HIV-AIDS

Úplná kontrola epidémie!

“IBA ĽUDIA SA DOKÁŽU SAMI OSLOBODIŤ OD AIDS” to je slogan Humana People to People programu HIV a AIDS, ktorý začal od roku 2000.
Do tohto projektu je zapojených 100.000 ľudí. Prostredníctvom miestneho vedenia je vymenovaných 50 TCE (tzv. terénni dôstojníci TCE). Jedna osoba na každých 2000 ľudí, čo znamená, že každý jeden človek môže byť v danej oblasti zastihnutý 3 krát v priebehu 3 rokov.
TCE od začiatku oslovilo viac ako 20 miliónov ľudí.

V roku 2019 sme oslovili 6,6 miliónov ľudí v 13 krajinách prostredníctom 307 projektov od Humana People to People.
Teraz je stratégiou osloviť ľudí, ktorí už boli pozitívne testovaní, čo znamená efektívnejší prístup.

Humana People to People Botswana

Humana People to People Botswana je národná nezisková rozvojová organizácia, založená od roku 2001. Od začiatku sa podieľa na transformácii chudobných komunít, ktoré bojujú s negatívnymi dopadmi extrémnej chudoby, drsných klimatických podmienok, nedostatku poľnohospodárskych zdrojov a pretrvávania epidémie HIV a AIDS. Organizácia realizuje svoje projekty prostredníctvom programov na miestnej úrovni. Cieľom týchto projektov je poskytnúť ľuďom nástroje, znalosti a zručnosti potrebné na vytvorenie dlhodobého udržateľného rozvoja.
V roku 2002 bolo v Botswane 45% obyvateľstva HIV pozitívneho. Vláda tejto krajiny požiadala Humana People to People o pomoc v boji proti tejto smrteľnej chorobe. Humana People to People iniciovala vybudovanie štruktúry na boj s touto chorobou –takmer na spôsob armády.
V boji proti závažným chorobám, akými sú HIV, AIDS a TBC sa za posledných 30 rokov dosiahol obrovský pokrok. Botswanská vláda investovala do tejto liečby a osoby na ARV liečbe môžu žiť a fungovať viac rokov. 67% ľudí, ktorí sú HIV pozitívni sa lieči. Botswana čelí 10.000 novým infekciám s HIV pozitivitou každý rok, ako aj infekciám TBC a prudkému nárastu civilizačných chorôb.


Komunity ktoré vykonávajú testovanie na HIV

Hope (NÁDEJ) Humana CATCH

Humana People to People uplatňuje komunitný prístup od roku 2015 s hlavným cieľom kontroly HIV na úrovni komunity. Prístup CATCH tzv. ZACHYTENIE, ukázal kompetenciu komunít pri posudzovaní ich vlastných situácií a riadení miestnych riešení:
C Komunity
A Konať
T Spolu
C Kontrola
H HIV

Prostredníctvom tejto iniciatívy vedenej miestnymi komunitnými lídrami, zaznamenali zdravotnícke zariadenia zlepšený odber testovania na HIV. To sa odrazilo aj na hodnotení a viedlo k zlepšeniu liečby. Komunity si tiež uvedomili skutočnosť, že sa medzi nimi znížila obava (hanba) a diskriminácia, pretože ľudia svoj status HIV zverejnili a dobrovoľne poskytli svedectvá na verejných stretnutiach. Hlavným účetom týchto stretnutí bolo povzbudiť tých, ktorí môžu čeliť problémom. Všetky tieto úspechy sú výsledkom opatrení, ktoré komunity podnikli na riešenie obáv.
Počas roka 2019 sme pokračovali v boji, aby sme získali úplnú kontrolu nad HIV a AIDS pandémii, bojom proti šíreniu TB neprenosných chorôb a elimináciu malárie.

67 712 Ľudí priamo oslovených prostredníctvom program HOPE Humana 90-90-90
310 Domácností oslovených v rámci zdravotných rozhovorov HOPE Humana Keňa
117 915 Kondómov rozdaných skrz HOPE CATCH
1 718 Ľudí testovaných s použitím Rýchleho diagnostického Testu HOPE Humana Malaria


Mladí muži poskytujúci “Testovací servis HIV” a iné zdravotné programy