Naše projekty

Správa o pokroku Humana People to People za rok 2020

Správa o našich pokrokoch bola práve publikovaná a my budeme s Vami zdieľať niektoré novinky a dobré správy, ktoré sa v roku 2020 udiali. Podľa predsedu  Federácie Humana People to People spoločnosti to bol doteraz najviac “ľudia ľudom rok”, ako vraví: “Videli sme to vo všetkých našich projektoch, naliehavá potreba okamžitej reakcie vyzvala všetkých ľudí, aby konali a konali spoločne.  Pre milióny ľudí bol realitou každodenný boj o život pre zabezpečenie zdravia, vzdelávania, ochrany životného prostredia, s narastajúcou nerovnosťou a klimatickými zmenami už pred Covidom-19.”

4 hlavné oblasti projektov Humana People to People sú:

DAPP Malawi prispieva k zníženiu detskej úmrtnosti v dôsledku silnej podvýživy u detí vo veku 0 – 2 roky v Machinge.

1. Rozvoj komunít: poskytuje pomoc pre 292 000 rodín s 4,2 miliónmi ľudí v 15 krajinách prostredníctvom 360 projektov.

2. Udržateľné poľnohospodárstvo a životné prostredie: pomoc pre 428.00 ľudí v 14 krajinách prostredníctvom až 290 projektových jednotiek, ktoré pozostávajú z 85.000 poľnohospodárov.

3. Zdravie: pomoc pre 5,7 miliónov v 422 projektoch v 13 krajinách so zameraním na  veľké zdravotné výzvy dosiahlo tieto výsledky: Absolútna kontrola epidémie HIV a boj proti šíreniu tuberkulózy, a podieľanie sa na odstránení malárie.

HPP Laos zvyšuje povedomie o tuberkulóze vo vidieckych komunitách. Externí pracovníci identifikujú možné prípady prostredníctvom skríningu a kontaktujú organizáciu Humantracing, odosielajú týchto obyvateľov na testovanie do zdravotných center na profesionálnu diagnostiku.

4. Vzdelanie: Od roku 1993 úspešne ukončilo štúdium 53.000 učiteľov základných škôl. Vzdelanie bolo poskytnuté 1,6 milióna ľudí v 276 projektových jednotkách v 120 vzdelávacích inštitúciách a 156 vzdelávacích projektoch spoločenstva Humana People to People. Je to svedectvo nášho dlhodobého záväzku voči celkovej úlohe dosahovať dobré výsledky vo vzdelávaní.

Podľa Margret Phiri je učenie napĺňajúce a vzrušujúce, pretože jej  umožňuje byť pre svojich žiakov činiteľom zmien, pomáha im nájsť si svoje miesto v živote a pripraviť ich na neustále sa meniacu budúcnosť v  Malawi.

Humana People to People chráni planétu, buduje komunity a podporuje ľudí tým, že ich spája s ostatnými. Vďaka tomu sa zvyšuje ich potenciál na pozitívnu zmenu a konanie. V roku 2020 Humana People to People, pôsobiac na 5 kontinentoch v 45 krajinách, pomohla 1 2 miliónom ľudí prostredníctvom 1453 projektov.