Prečo odevy z druhej ruky?

Second Hand

Výroba oblečenia kladie bremeno na ľudí i životné prostredie, míňajú sa dôležité zdroje a bieda prežívaná v Afrike a iných regiónoch hovorí sama za seba. Z tohto dôvodu by sme mali dbať o to, aby sa oblečenie nosilo tak dlho, ako je to možné.

Oblečenie nepatrí na skládku odpadov. Čoraz viac ľudí sa snaží dať nepotrebné oblečenie na ďalšie využitie. Umiestnenie kontajnerov na oblečenie ponúka službu ľuďom, ktorí toto oblečenie veľmi radi využijú.

V roku 2004 bolo v 27 krajinách EÚ pred cestou na skládku odpadov uchránených viac ako 3,9 milióna tony secondhandového oblečenia. To predstavuje 32 % všetkého noseného oblečenia. Zdá sa, že je možné zdvojnásobiť toto množstvo do roku 2020. To znamená, že v súčasnosti stratíme dve tretine vyrobených textílií.

Od roku 1990 secondhandový trh celosvetovo narástol desaťnásobne. Avšak ak porovnávame s celosvetovo obchodovanými novými textíliami, secondhandový trh predstavuje iba 0,5 % ich hodnoty.

V kvantitatívnom vyjadrení má použité oblečenie väčší podiel na trhu, a to približne 5 %, pretože secondhandové oblečenie je lacnejšie než nové (vychádza zo štatistík z roku 2005).

V roku 2010 celosvetový obchod so secondhandovým oblečením dosiahol 2,6 milióna ton. To znamená 6 až 6,5 miliardy kusov. V niektorých krajinách Južnej Afriky má secondhandové oblečenie najvyšší podiel na trhu s oblečením: predstavuje viac ako 30 % hodnoty všetkého importovaného oblečenia a viac ako 50 % objemu.

Secondhandové oblečenie v skutočnosti nevyužívajú na imitovanie západného životného štýlu, ale skôr na vyjadrenie svojho vlastného životného štýlu. Oblečenie ladia kreatívnym spôsobom, často ho pozmenia tak, že odráža ich kultúru.

Priame výhody v tejto krajine:

V recyklácii textilu sa zamestnáva približne 10.000 ľudí. V celej Európe by to malo byť okolo 100.000 ľudí.

Oblečenie pre všetkých – Čo je potrebné urobiť?

  • Propagovať udržateľné poľnohospodárstvo (pestovanie bavlny).
  • Nájsť náhradu za ropu???
  • Vyrábať trvanlivé oblečenie.
  • Zabezpečiť, aby sa všetko vyrobené oblečenie používalo až do konca svojej použiteľnosti.
  • Opraviť a nie vyhodiť.
  • Vytvoriť niečo nové z pokladov predchádzajúcich desaťročí.
  • Celosvetovo posilniť podnikanie, inováciu a ekonomickú silu.
  • Založiť partnerstvá po celom svete.

Second hand je súčasťou riešenia.