Naše projekty

Pondelok 21. Marec “Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie”:

Ekonomický základ dnešnej spoločnosti je na celom svete v podstate rovnaký, ľudia sú rozdelení podľa ekonomického postavenia, rodového statusu, rasového statusu, náboženstva, politického statusu atď. Diskriminácia bude existovať, pokiaľ ľudia nebudú mať rovnaké príležitosti na vzdelanie, prácu a zdravotnú starostlivosť.

V USA je do 40% populácie “farebnej”, ale viac ako 60% vo väzniciach sú väzni práve “farební” ľudia. 5% svetovej populácie žije v USA, ale viac ako 25% väzňov sveta sú držaní vo väzniciach. V USA sedí za mrežami najviac ľudí na svete, je ich viac ako 2,4 milióna. Približne jeden z ôsmych černochov vo veku okolo 20 rokov je držaný vo väzení alebo zadržaný.

Väčšina farebných utečencov pochádzajúcich z bývalých, alebo skutočných vojnových zón v Afganistane, Sýrii, Iraku, Líbyi, Etiópii, Somálsku, Palestíne vo všeobecnosti nie sú v Európe vítaní, alebo sa stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi. Mnoho utečencov zomiera na ceste do Európy, sú posielaní naspäť domov, alebo žijú roky v utečeneckých táboroch. V Európe existuje rasizmus nielen voči utečencom, ale aj voči rómskemu obyvateľstvu, kočovným nomádskym obyvateľom, ktorí chcú žiť v mieri so susedmi a prinajmenšom by mali mať nárok na rovnaké príležitosti, ako zvyšok obyvateľstva.

Humana People to People pôsobí v oblastiach, kde sa denne stretávame s odvrátenou/nepeknou tvárou rasovej nerovnosti. Je to tvár, ktorú žiaľ, všetci dobre poznáme: Tvár, s ktorou ľudia žili, a ktorú sme sa snažili pomôcť ľuďom prekonať od začiatku. V Humana People to People bojujeme bok po boku s chudobnými, a ako povedal Mahátma Gándhí: “ Ty sám buď zmenou, ktorú chceš v tomto svete vidieť.”)