Naše projekty

Pomoc pre Ukrajinu

Už dlhšie žijeme v náročnejšej dobe, ktorá má dopad na naše fyzické aj psychické zdravie, rodiny, financie. Aj napriek tomu sa všetci dokážeme zmobilizovať a pomáhať si navzájom a priniesť trochu svetla do týchto dní ♥. Nezabúdame na ľudí na Slovensku, ktorí sa ocitli v núdzi a našu pomoc smerujeme aj k nim. Pomoc sa snažíme spolu s vami adresovať ľuďom, ktorí sa ocitli zo dňa na deň bez domova, v cudzej krajine a mnohokrát bez najbližšej rodiny. Rozdelili sme 150 darčekových poukazov v celkovej hodnote 1500 €  pre organizácie, ktoré sa venujú pomoci ľuďom v núdzi z Ukrajiny. 100 poukážok smerovalo do Slovenského Červeného kríža do Dolného Kubína a Banskej Štiavnice a 50 poukážok sme poslali OZ Úsmev ako dar. Okrem toho sme pomohli množstvu rodín s ošatením, nakoľko mnoho z nich prišlo len s tým, čo mali na sebe, alebo v taške. Tak isto sme poskytli pomoc formou posteľného prádla a diek. Každý deň sa snažíme pomáhať ako je v našich silách a možnostiach. Ďakujeme všetkým, ktorí aj z toho mála, čo majú, sa vedia podeliť.