HUMANA International

Nové hodnotenie životného cyklu (LCA)

Nové Hodnotenie životného cyklu (LCA) vydané Európskym priemyslom opätovného používania a recyklácie textilu potvrdilo značné úspory CO2 a vody pri opätovnom používaní textílií v porovnaní s výrobou nového oblečenia. Vplyv opätovného použitia textílií na životné prostredie je 70-krát nižší, a to aj pri zohľadnení celosvetového vývozu na opätovné použitie vrátane emisií z dopravy.

Štúdia konkrétnejšie odhalila, že sa ušetrí masívne 3 kg CO2 na každé oblečenie vysokej/strednej kvality, ktoré sa opätovne použije. Zatiaľ čo len

0,01 % vody je potrebné na opätovné použitie v porovnaní s množstvom vody použitej na výrobu nového oblečenia.

Clothing reuse has a 70 times lower environmental impact reveals new study
(PDF dokument)

LCA – based assessment of the management of European used textiles
(PDF dokument)