O nás

Naša úloha

HUMANA People to People Slovakia s.r.o. je spoločnosť napojená na medzinárodnú sieť Humana People to People. Účelom vedenia spoločnosti je vytvoriť zisk a podporovať rozvojovú činnosť v krajinách, kde je to potrebné.

Humana Slovakia - Naša úloha

Začiatok tohto „projektu“ v roku 2005 inšpirovala nutnosť hľadania nových spôsobov na vytváranie využiteľných prostriedkov. Vo svete je ešte stále potrebné urobiť veľa v oblasti zdravia, vzdelávania a environmentálnych otázok a aby bolo možné spustiť viac projektov, je potrebných viac peňazí.

Na zachovanie životného prostredia a sveta je nutné opätovné využívanie zdrojov (recyklácia).

V súčasnosti aktivity na Slovensku spočívajú v triediacej prevádzke secondhandového oblečenia nachádzajúcej sa v Martine a v dvadsiatichšiestich secondhandových obchodoch rozšírených v mestách Žilina, Martin, Trenčín, Banská Bystrica, Zvolen, Nitra, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Čadca, Ružomberok, Žiar nad Hronom, Dolný Kubín, Námestovo, Topoľčany, Považská Bystrica, Bánovce nad Bebravou, Púchov, Piešťany, Lučenec, Brezno a Partizánske. Logo na našich predajniach je: „Humana People to People“. 

Ďalším výsledkom aktivít na Slovensku v súčasnosti je tiež fakt, že v obchodoch sú ľuďom dostupné a odovzdávané  mnohé informácie o práci na rozvoji.

Na Slovensku boli vytvorené mnohé pracovné miesta a  tisícky zákazníkov majú každý týždeň v moderných obchodoch Humana možnosť kúpiť si oblečenie v dobrej kvalite za nízke ceny.