Prečo odevy z druhej ruky?

Mozambik

Koľko oblečenia je dostupného ľuďom v Mozambiku? Second handové oblečenie: 1 kg na osobu ročne. Nové oblečenie a látky: v hodnote 0,60 €.

Tieto štatistiky berú do úvahy produkciu nového oblečenia v Mozambiku, export a import nového oblečenia, ako aj import noseného oblečenia.

Aby sme boli presnejší: 0,60 € sa delí medzi 0,41 € za oblečenie a 0,19 € za látky väčšinou na capulana – oblečenie, ktoré nosia ženy omotané okolo bokov.

Človek si pravdepodobne nekúpi veľa nového oblečenia za 0,41 €, aj ak ide o lacné oblečenie z Ďalekého východu. Ani za 0,19 € si človek nekúpi veľké množstvo látky.

Fakt je, že v Mozambiku má jedna osoba prístup k 1 kg oblečenia ročne: asi 5 kusov oblečenia – príliš málo na to, aby sa ľudia mohli slušne obliecť.

OSN nastavuje dostupnosť 2 kg na osobu ročne ako minimálnu požiadavku. Domnievame sa, že je to príliš málo. Avšak v Mozambiku je k dispozícii iba 50 % tohto nízkeho minima. Minimálna dostupná hodnota by mala byť nastavená na 4 – 5 kg na osobu ročne.

Náš partner charita ADPP Mozambik poskytuje ľuďom 1 až 1,5 kusa oblečenia na osobu ročne.

Avšak na druhej strane je to štvrtina celkového množstva dostupného ľuďom a z tohto dôvodu je to významné množstvo.