Naše projekty

Mikrofinancovanie Humana People to People v Indii

8. marca oslavujeme sviatok Medzinárodného dňa žien. Aj to je dôvod pripomenúť si program mikrofinancovania, ktorý sa zameriava na podporu žien v Indii. Humana People to People má záujem o komunitný rozvoj a  pre nás je podstatné, že majú ženy dôležitú úlohu v spoločnosti a v rodine.  Finančná nezávislosť žien vytvára dobré podmienky pre rozvoj svojich detí, pohodu v rodine a zlepšuje ich sebadôveru.

Spoločnosť HPPI, ktorá funguje od roku 1998, pracuje na mnohých programoch pre chudobné a znevýhodnené komunity vo vidieckej a mestskej časti Indie. V spolupráci s medzinárodnými a národnými organizáciami, vrátane vlády, Humana People to People India (HPPI) implementovala viac ako 140 projektov po celej krajine. V súčasnosti je „rozbehnutých” viac, ako 50 projektov v štátoch Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya, Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Jharkhand, Telangana, Tamil Nadu a Dillí a ročne ovplyní približne 2 milióny ľudí.

Mikrofinancovanie: HPPI sa začala zaoberať mikrofinancovaním v roku 2007 v časti Bansur v okrese Alwar v Rádžasthane. Odvtedy jej projekty mikrofinancovania ovplyvnili viac ako 110 000 žien-členiek v 10 878 skupinách v 1324 dedinách v 22 okresoch Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana, Uttarakhand a Jharkhand. Takmer 87% bolo investovaných do chovu zvierat, a 13% sa investovalo do rozvoja mikro-podnikania. HPPI deklaruje 99% mieru splatenia týchto bezzáručných pôžičiek.