Naše projekty

Medzinárodný deň vidieckych žien – 15.október

Táto téma sa veľmi hodí k práci Humana People to People vo všetkých krajinách v takzvanej južnej časti tohto sveta.

DAPP – organizácia Humana People to People – funguje v Malawi, kde 80% populácie závisí od poľnohospodárstva a realizuje projekty – Farmer club/Farmárskeho klubu od r.2006. Odvtedy sa na programoch zúčastnilo takmer 70 000 farmárov.

Projekt “Udržateľné vidiecke sporenie a pôžičky prostredníctvom farmárskych klubov” pomáha drobným farmárom získať prístup k udržateľným diverzifikovaným finančným službám a zvýšiť majetok ich domácností. Projekty stavajú na existujúcich a nových dedinských sporiteľniach a pôžičkových skupinách pričom sa uprednostňujú ženy a mládež. Avalina Hope Salvador hovorí o farmárskych kluboch, o ktorých Luanda hovorí: “na našich skúšobných poliach sme sa naučili nové poľnohospodárske techniky. Dozvedeli sme sa o ochranárskom poľnohospodárstve a rozhodli sme sa použiť kvapkovú závlahu na šetrenie vody. Väčšina členov nášho klubu zvýšila svoju produkciu a pestuje rôzne druhy zeleniny.” Projekt spolupracuje s 1 500 farmármi s cieľom zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva a zarobiť si na živobytie prostredníctvom udržateľného poľnohospodárstva. Farmári sú vyškolení v príslušných poľnohospodárskych technikách, vrátane používania vhodnejších odrôd osiva, zavlažovacích systémov, spracovania a predajného marketingu.