HUMANA International

Medzinárodná sieť

Humana People to People je sieť neziskových organizácií, ktoré poskytujú pomoc v Európe, Severnej Amerike, Afrike, Ázii a Latinskej Amerike, a všetky pracujú na poli medzinárodnej solidarity, spolupráce a rozvoja.

Humana People to People sa zrodila s prianím prispieť k boju proti kolonializmu a apartheidu koncom 70. rokov 20. storočia. Keď si aj posledné krajiny Južnej Afriky vydobyli svoju nezávislosť a neskôr, keď bol zrušený apartheid, Humana People to People naďalej prispievala k budovaniu nových spoločenstiev a lepších životov pre ľudí.

S koncom apartheidu v roku 1994 bolo jasné, že zápas o rozvoj spolu s chudobnými ľuďmi na svete bol prirodzeným pokračovaním zápasu proti kolonializmu a apartheidu.

Humana People to People je založená na solidárnom humanizme a hlbokom blízkom prístupe k ľuďom v núdzi. Humana People to People pacuje spoločne s ľuďmi na pálčivých problémoch, ktorým ľudstvo čelí ako je vzdelanie, zdravie, potravinová bezpečnosť, životné prostredie, pomoc deťom, ekonomický rozvoj a núdzová pomoc.

Humana People to People pracuje v krajinách spoločne s ľuďmi a spoločne s vládami. Rozvojové projekty sa často nachádzajú vo vidieckych oblastiach, kde žije väčšina ľudí v krajinách, kde Humana People to People pôsobí.

Organizácie Humana People to People sú súčasťou národných štruktúr a projekty sú súčasťou komunít. Vedúci projektov a ostatní pracovníci patria do komunity, v ktorej majú projekty základňu a ktorej slúžia.

V súčasnosti je členmi „Federácie asociácií pripojených k Medzinárodnému hnutiu Humana People to People“ 35 nezávislých národných rozvojových organizácií, ktoré poskytujú pomoc a majú aktivity v 43 krajinách na 5 kontinentoch.