HUMANA Slovakia o.z. prostredníctvom kontajnerov zbiera použité šatstvo, textílie a doplnky.

Zber použitého oblečenia, obuvi a textílií je základom činnosti HUMANA Slovakia o.z. Opätovné použitie oblečenia ako druhotnej suroviny šetrí emisie CO2 a prispieva k boju proti globálnemu otepľovaniu a zmene klímy.

HUMANA Slovakia o.z použije výnos z výkonu činnosti na podporu a financovanie svojich cieľov, ktorými sú ochrana a zabezpečovanie princípov humanizmu,  ochrana a zveľaďovanie životného prostredia a vytváranie priaznivých životných podmienok, medzi ktoré patrí zabezpečenie alebo podpora programov vzdelávania a pomoc chudobným.

Humana People to People Slovakia o.z.
Janoškova 4
83103 Bratislava

IČO: 42065534
DIČ: 2023093380

Predseda: Matúš Kotuľák
Tel.:+421 910 666 036
E-mail: info@humana-slovakia.sk