Naše projekty

Humana People to People predaj second-hand oblečenia

Sesterské organizácie Humana People to People v Angole, Demokratickej republike Kongo, Guinea Bissau, Malawi, Mozambiku a Zambii v Afrike a Belize v Strednej Amerike predávajú 15% šatstva vyzbieraného a triedeného v USA, Európe a Strednom východe:

Kvalitné oblečenie a obuv sú dostupné pre ľudí, ktorí si inak nemôžu dovoliť kúpiť oblečenie takého štandardu. Väčšina oblečenia sa predáva v balíkoch s hmotnosťou napríklad 45 kg malým obchodníkom, ktorí zamestnávajú členov rodiny a ďalších, ktorí odevy odvážajú na predaj na trhy.  Oblečenie je prostriedkom na znižovanie chudoby a pomáha vytvárať pracovné miesta a rozvíjať miestnu a národnú ekonomiku.

Väčšinu klientov tvoria ženy, ktoré sa prostredníctvom tohto obchodu dokážu osamostatniť od príjmu svojich manželov a môžu posielať svoje deti do školy. Deti sa v lepších prípadoch učia čítať, písať a počítať samy.

V logistike, triedení a predaji bolo vytvorených 9600 pracovných miest, buď ako priame zamestnanie v členských združeniach alebo nepriamo v súvisiacom sektore. Oblečenie a obuv prichádzajú na vytriedenie vo veľkých 400 kg  balíkoch v lodných kontajneroch z USA, Stredného východu a Európy a sú triedené v sesterských organizáciách Humana People to People v rôznych krajinách.