Naše projekty

Humana People to People India a program „Kadam Step Up“

Nedávny prieskum, ktorý uskutočnilo Indické Ministerstvo pre rozvoj ľudských zdrojov, hovorí, že 6 miliónov detí nechodí do školy. Mnoho detí sa zapisuje do škôl, ale predčasne odchádzajú z rôznych dôvodov, vrátane vzdelanostného a vekového rozdielu v triedach. To ovplyvňuje nielen ich schopnosť porozumieť, učiť sa, držať tempo a vyniknúť, ale aj ich psychosociálne zdravie a duševnú pohodu.

Spoločnosť Humana People to People India realizuje od roku 2014 „Program Kadam Step up“ (doslovný preklad Vykročiť vpred), čo je celoročný program, ktorý má pomôcť mimoškolským deťom zlúčiť sa s formálnym vzdelávacím systémom. Tento program umožňuje každému dieťaťu nadviazať vo vzdelaní na svojej súčasnej úrovni bez ohľadu na vek .

Keď dieťa dosiahne vhodnú vekovú úroveň, projekt mu pomôže začať v škole a po dobu 6 mesiacov ho podporuje v štúdiu tak, aby mohlo pokračovať následne samo.

V Auguste 2020 bolo prijatých 86.218 študentov do Kadam step up centier a z týchto detí už 58.825 bolo prijatých do formálnych škôl.