Prečo odevy z druhej ruky?

Dobré pre životné prostredie

Aby sa klimatické zmeny nestali celosvetovou klimatickou katastrofou, je nutné znížiť úroveň CO2 v ovzduší na približne 10 % (na 350 ppm).

 Podľa štúdie Kodanskej univerzity z roku 2008 ušetrí 1 kg vyzbieraného oblečenia 4,1 kg CO2, keď ho HUMANA vytriedi a potom distribuuje. Toto bolo stanovené v Dánsku, Švédsku a Estónsku, a teda platí aj pre Nemecko.

Toto vyplýva zo skutočnosti, že vďaka HUMANA sa bude 60 % vytriedeného oblečenia opäť nosiť (inak by sa v Nemecku opätovne využilo iba 43 % zozbieraného oblečenia).

Štúdia berie do úvahy emisie CO2 vytvorené pri zbere, triedení a preprave. Skúma tiež stupeň, v akom secondhandové oblečenie nahrádza nové oblečenie.

Jeden kontajner HUMANA ušetrí viac ako 10.000 kg CO2 ročne. Jeden strom absorbuje 20 kg CO2 za rok. Jeden kontajner HUMANA poskytuje rovnakú environmentálnu ochranu ako približne 500 stromov.

V Nemecku jeden človek vygeneruje asi 11.000 kg emisií, ktoré pôsobia na životné prostredie. (Celosvetový priemer je okolo 1.000 kg.) Na vybalansovanie klimatického bremena (uhlíkovej stopy), môžete buď zasadiť 500 stromov alebo umiestniť 1 kontajner HUMANA.

1 kg oblečenia HUMANA tiež ušetrí 6.000 litrov vody, 300 g hnojiva a 13 ml pesticídu.

Iné štúdie preukázali:

Recyklácia oblečenia z 27 krajín EÚ ušetrí dvakrát toľko CO2 ako recyklácia plastov a viac ako päťkrát toľko ako recyklácia skla. Hlavným dôvodom je, že oblečenie je možné opätovne použiť, zatiaľ čo väčšinu plastov a skla je nutné roztaviť a opätovne vyrobiť alebo spáliť.

Opätovné využitie 1 kg polyesteru alebo bavlny si vyžaduje iba 1,8 % energie potrebnej na výrobu zo surovín.

1 kontajner pomáha chrániť životné prostredie rovnakou mierou ako 500 stromov.


Secondhandové oblečenie je šetrné k životnému prostrediu i k peňaženke.
Secondhandovému oblečeniu ešte zostáva 60 % jeho doby použiteľnosti


Výroba nového oblečenia vytvára vysoké emisie CO2.
Jeden kontajner HUMANA chráni životné prostredie rovnakou mierou ako 500 stromov.