Naše projekty

Darovanie je aktom solidarity

Zaujímate sa o to, čo robí Humana? Ponúkame zopár noviniek.
Začneme SOLIDARITOU

Tisícky ľudí v Európe vie, že oblečenie, obuv a textil, ktorého je v Európe dostatok, sú v mnohých krajinách v Afrike nedostatkovým tovarom. Keď sa ľudia zbavujú svojho použitého oblečenia, často ho pred jeho opotrebovaním prinesú do charitatívnych zbierok (kontajnerov) napr.  Humana People to People. Ide o akt solidarity. Darcovia oblečenia vedia, že ich šaty sú ešte v dobrom nositeľnom stave a chcú ho odovzdať ostatným, ktorí to potrebujú a tak sa oblečenie použije znova.

Zbieranie oblečenia a triediace centrá sú dôležitou súčasťou pri vyhľadávaní toho najlepšieho tovaru, použitého oblečenia, obuvi a textilu. Práve oni, zamestnanci triediaceho centra, vykonávajú veľmi dôležitú úlohu v celom reťazci triedenia. Rozdeľujú vyradený materiál, vyradia poškodené kúsky oblečenia, správnym spôsobom rozdelia tovar do kategórií a správne vytriedia odpad. Tvoria súčasť hierarchie triedenia odpadov a v konečnom dôsledku sú dôležitou časťou procesu, kým sa použitý tovar dostane znova do rúk novému užívateľovi. V tomto procese triedenia sa naši zamestnanci stávajú tzv. “ručitelia aktu solidarity” a zároveň zabezpečujú ekologickejšiu manipuláciu s oblečením. Vďaka nim máme udržateľnú módu aj v našich predajniach.  Zbieranie oblečenia je v Európe verejnoprospešná služba a tvorí akýsi pilier celého reťazca. Triedenie je vysoko profesionálna práca, ktorá si vyžaduje komplexné vedomosti a nepretržité učenie o materiáloch a štýloch. Všetky tieto činnosti obnovujú hodnotu oblečenia, ktoré ponúkame v predajniach Humana Second Hand. Projekt je jedinečný v tom, že hnutie pracuje v 45 krajinách a na 5 kontinentoch, kde sa zbiera a predáva oblečenie.  Časť z predaja sa používa na prevádzku 1450 sociálnych projektov a má dosah na viac ako 12 miliónov ľudí v núdzi.


V roku 2019 PlanetAid pomohla vytriediť 40 miliónov kg oblečenia a iných textilných materiálov z odpadu v USA šetriac tak cenné prírodné zdroje.

Predĺženie životného cyklu oblečenia môže pomôcť vyrovnať niektoré negatívne vplyvy na životné prostredie.