Triediace centrum

HUMANA zhodnocuje použité šatstvo

Darovanie oblečenia a topánok → Zber, triedenie a balenie → Predaj v Európe a Afrike → Financovanie projektov v Afrike, Číne, Latinskej Amerike, Indii atď.

Prečo odevy z druhej ruky?

V Humana People to People pracujeme so secondhandovým oblečením už od roku 1978. Na začiatku bolo jednoduché zbierať oblečenie z prebytkov oblečenia v Západnej Európe a posielať ho núdznym v Afrike. Preprava z Európy do Afriky bola …

Oblečenie pre všetkých

Toto je zabudnutá téma. Zatiaľ čo existuje množstvo publikácií a konferencií o „jedle pre všetkých“ a „vzdelaní pre všetkých“, zdá sa, akoby nikomu nezáležalo na poskytnutí dostatku oblečenia pre ľudstvo. Možno …

Koľko oblečenia?

Podľa Nemeckej vládnej komisie (Hartz IV) potrebuje človek 20 kusov oblečenia za rok, čo zahŕňa topánky, pokrývky hlavy a spodnú bielizeň. Za dva roky to znamená 20 kusov letného oblečenia a 20 kusov …

Nedostatok ropy

Nedostatok ropy V roku 2010 bolo vyrobených 76 miliónov ton vlákien. Jedna štvrtina z nich sú technické textílie a jedna štvrtina je odpadom pri výrobe oblečenia. To znamená, že bolo vyrobených dobrých 42 miliónov ton …

Zem nevyhnutná pre život

2,5 % celosvetovo dostupnej ornej pôdy sa využíva na produkciu bavlny. S rastúcou populáciou a zvýšenými potrebami sa tiež zvyšuje tlak na ornú pôdu:  potrebných je čoraz viac a viac potravín. Orná pôda …

Voda, toxíny, CO2, energia

2 – 10 % škôd na životnom prostredí plynie zo spotreby oblečenia a obuvi. Spotreba potravín a nápojov, preprava a bývanie zodpovedajú za 70 – 80 % škôd. Na výrobu 1 tony textílií …

Second Hand

Výroba oblečenia kladie bremeno na ľudí i životné prostredie, míňajú sa dôležité zdroje a bieda prežívaná v Afrike a iných regiónoch hovorí sama za seba. Z tohto dôvodu by sme mali dbať o to, aby sa …

Dobré pre životné prostredie

Aby sa klimatické zmeny nestali celosvetovou klimatickou katastrofou, je nutné znížiť úroveň CO2 v ovzduší na približne 10 % (na 350 ppm).  Podľa štúdie Kodanskej univerzity z roku 2008 ušetrí 1 kg vyzbieraného …

Mozambik

Koľko oblečenia je dostupného ľuďom v Mozambiku? Second handové oblečenie: 1 kg na osobu ročne. Nové oblečenie a látky: v hodnote 0,60 €. Tieto štatistiky berú do úvahy produkciu nového …