Medzinárodná sieť

Humana People to People je sieť neziskových organizácií, ktoré poskytujú pomoc v Európe, Severnej Amerike, Afrike, Ázii a Latinskej Amerike, a všetky pracujú na poli medzinárodnej solidarity, spolupráce a rozvoja. Humana People to …

Vzdelanie

Získanie základného vzdelania pre deti a mládež je kľúčové na rozvíjanie schopností, ktoré potrebujú pre život a prácu. Vzdelanie má pozitívny vplyv na mnoho oblastí ako na schopnosť ľudí zarábať si na …

Poľnohospodárstvo

Ak chceme získať potravinovú bezpečnosť pre miliardy ľudí, musia hrať hlavnú úlohu malí farmári. Potravinová bezpečnosť, produkcia potravín a ochrana životného prostredia sú úzko späté a sú dôležité nielen pre milióny priamo …

Boj proti AIDS

“Jedine ľudia sami sa môžu oslobodiť od epidémie AIDS” Toto jednoduché konštatovanie je základom programu Total control of Epidemic, TCE. Total control of Epidemic, TCE, je prístup a metóda, s ktorou Humana People …

Rozvoj komunít

Projekty Humana People to People, ktoré budujú komunitu, majú spoločného menovateľa, a to: „Bojovať bok po boku s chudobnými“. Sú charakteristické tým, že sa umiestňujú do komunít, kde operujú spolu s ľuďmi, riešia pre ľudí veľmi závažné …

Zdravie

Zdravie je súčasťou mnohých programov Humana People to People.  V školách je súčasťou vzdelávania. V poľnohospodárstve sa o zdraví hovorí prostredníctvom zvýšenej produkcie, a teda dostupnosti výživnej potravy, v boji proti HIV/AIDS ovplyvňujú stav postihnutých osôb mnohé …

Staň sa dobrovoľníkom

Podľa UNICEF každý deň zomrie z dôvodu chudoby 22.000 detí. „Zomierajú ticho niekde v najchudobnejších dedinách na zemi, ďaleko od dohľadu alebo svedomia sveta. Pretože sú v živote pokorné a slabé, sú tieto početné úmrtia ešte …