HUMANA International

Boj proti AIDS

“Jedine ľudia sami sa môžu oslobodiť od epidémie AIDS”

Toto jednoduché konštatovanie je základom programu Total control of Epidemic, TCE.

Total control of Epidemic, TCE, je prístup a metóda, s ktorou Humana People to People systematicky vedie vojnu proti vírusu HIV a ochoreniu AIDS.

Zdravotné systémy najťažšie postihnutých krajín nie sú napriek mnohému úsiliu schopné bojovať s vírusom HIV. Ak sú ľudia oboznámení s problémom a mobilizovaní, sú sami schopní získať kľúčový vplyv na šírenie a prenos choroby.

Od roku 2000 terénni pracovníci TCE hovorili s 10 miliónmi ľudí: z očí do očí – s cieľom, aby každý človek dokázal individuálne a spoločne s ostatnými: neinfikovať sa alebo nerozširovať chorobu a žiť dlhý a zdravý život.

Total Control of Epidemic

TCE program  boja proti HIV/AIDS vytvorila Humana People to People  v roku  1999 a prvýkrát ho zaviedla v Zimbabwe  v roku 2000.
V súčasnosti o mnoho rokov neskôr program už zaviedla v 10 krajinách a dostal sa ku viac ako 10 miliónom ľudí na individuálnej úrovni prostredníctvom viac ako 5.000 terénnych pracovníkov TCE.

V priebehu rokov sa boj zintenzívňuje. Už mnohokrát sa predstavení TCE vedúci boj stretli na Ústredí Humana People to People v Zimbabwe, aby podali správy, predebatovali a rozvíjali program, zvýšili ciele a kritériá a žiadali v tomto intenzívnom boji od každého ešte viac a potvrdili si navzájom, že nebudú nikdy oddychovať, kým vírus neporazia a AIDS nezastavia.

TCE program je intenzívna kampaň, ktorá beží už viac ako 3 roky.

Oblasť TCE je definovaná svojou populáciou vo veľkosti 100.000 ľudí. Oblasť TCE sa delí na 50 polí po 2.000 ľuďoch. Program vyberie a vytrénuje 50 miestnych obyvateľov ako terénnych pracovníkov, ktorí sú poverení zavádzaním TCE programu do všetkých polí, čo znamená, že každý terénny pracovník má na starosti 2.000 ľudí.


Hope

Ďalší prístup k boju o zastavenie AIDS predstavujú projekty HOPE Humana. HOPE Humana zakladá v komunite centrum ako základňu pre činnosti za účelom zastavenia HIV/AIDS a podpory ľudí a komunít postihnutých ochorením. Projekt z HOPE centra operuje v troch hlavných líniách: zdravotné služby vrátane dobrovoľníckeho poradenstva a testovania, vysunuté programy a aktivity formujúce názor. Ľudia okolo HOPE centra sa organizujú okolo týchto aktivít. V zdravotných službách HOPE centrum poskytuje HIV testovanie kombinované s potrebným predtestovým a potestovým poradenstvom. Centrá propagujú miestne zdravotnícke štruktúry a spájajú sa s nimi v prípade oportúnnych ochorení ako TB a propagujú ARV (antiretrovirálnu) liečbu i dodržiavanie liečby. Niektoré HOPE centrá majú vlastné testovacie zariadenia, zatiaľ čo iné posielajú do a spolupracujú s inými testovacími centrami.

Vysunuté programy zahŕňajú kluby pozitívneho života, ktoré podporujú ľudí žijúcich s HIV, dávajú lekcie v domácej starostlivosti a organizujú dobrovoľníkov pri vykonávaní domácej starostlivosti, vyučujú o výžive a o zakladaní výživných záhrad, podporujú siroty a ich opatrovateľov a ešte omnoho viac – všetko potrebné v boji proti AIDS a vyrovnávaní sa s následkami epidémie AIDS. HOPE projekty vykonávajú aj činnosti formovania názoru rozprávaním o HIV/AIDS na verejnosti, prostredníctvom Národných výborov pre AIDS a rozvíjaním rozsiahlej spolupráce s ďalšími organizáciami a inštitúciami ako sú kostoly a školy, ako na lokálnej, tak aj národnej úrovni.


TCE South Africa