Naše projekty

5. jún je Medzinárodný deň životného prostredia

Medzinárodný deň životného prostredia

Myšlienka vybudovať najväčší veterný mlyn na svete v alternatívnom školskom centre v Dánsku pod názvom TVIND prišla od tých istých priekopníkov (dobrodruhov), ktorí vytvorili predstavu o zbere a predaji použitého oblečenia a zároveň sa snažili podporovať ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Veterný mlyn bol vyrobený ako príklad pre stovky ďalších veterných mlynov, ktoré sa mali vyrobiť. Táto konštrukcia veterného mlynu bola vytvorená rukami dobrovoľníkov so skupinou nadšených učiteľov zo školy TVIND.  Veterný mlyn mal viac ako 100 000 hostí, ktorí si rozšírili svoje vedomosti do viacerých krajín.  Dokonca bol natočený o tejto konštrukcii aj film. Kniha, ktorá bola vydaná pod názvom “Let 100 windmills be spread.” (Nechajte 100 veterných mlynov rozšíriť sa).

V mnohých krajinách sa súčastne začala vyrábať a využívať jadrová energia bez toho, aby sa zamysleli nad tým, čo by sa stalo, keby v elektrárni došlo k nehode. Všetci veľmi dobre vieme, čo sa udialo v Černobyle a v Japonsku.

Momentálne sa približne 50% energie v Dánsku vyrába za pomoci veterných mlynov a zároveň sa plánuje vytvoriť “umelý ostrov” na výrobu veterných mlynov, s cieľom túto energiu vyvážať/exportovať. Nemecko kupovalo niekoľko rokov veterné mlyny v Dánsku, až do momentu, kým ich nezačala vyrábať spoločnosť Siemens v rôznych veľkostiach.

Dánsko prekonalo svetový rekord v podiele výroby elektrickej energie pomocou veterných mlynov. V roku 2019 to bolo 47,2%. “Zdá sa, že svet  poháňaný 100% obnoviteľnou energiou nie je nereálny,” uviedol Oliver Joy – hovorca obchodného orgánu Európskeho Združenia pre Veternú Energiu.  “Veterná energia a obnoviteľné zdroje môžu byť riešením dekarbonizácie – a tiež bezpečnou formou dodávok v čase vysokého dopytu.”