HUMANA International

1.12. Svetový deň boja proti AIDS

Nerovnosti, ktoré udržiavajú pandémiu AIDS, sú mnohé a pôsobia ako prekážky v boji proti epidémii AIDS; môžeme ich však riešiť. Svetový deň boja proti AIDS, 1. december, téma: „Equalize/Vyrovnať“ upriamuje pozornosť na riešenie problémov spojených s HIV a AIDS, ktoré bránia pokroku.

V Humana People to People sme sa zaoberali a pokračujeme v riešení nerovností, ktoré brzdia pokrok smerom k ukončeniu AIDS do roku 2030. Od roku 2000 sme súčasťou boja proti HIV a AIDS a naše úsilie za posledné dve desaťročia ovplyvnilo 22 miliónov ľudí.

Svetu zostáva už len osem rokov do cieľa do roku 2030 ukončiť AIDS ako globálnu hrozbu pre zdravie. Ekonomické, sociálne, kultúrne a právne nerovnosti sa musia naliehavo riešiť. V pandémii nerovnosti zvyšujú nebezpečenstvo pre všetkých. Koniec AIDS možno dosiahnuť len vtedy, ak sa vynaložia snahy o odstránenie nerovností, ktoré ho poháňajú.

„Môžeme skoncovať s AIDS – ak skoncujeme s nerovnosťami, ktoré ju udržiavajú. Tento Svetový deň boja proti AIDS potrebujeme, aby sa každý zapojil do zdieľania odkazu, o tom, že všetci budeme mať úžitok, keď budeme bojovať proti nerovnostiam,“ hovorí výkonná riaditeľka UNAIDS Winnie Byanyima. “Aby sme boli všetci v bezpečí, aby sme chránili zdravie všetkých, musíme si byť rovní.”

Podľa UNAIDS žilo v roku 2021 na celom svete 38,4 milióna ľudí s HIV, 1,5 milióna získalo novú infekciu HIV a 650 000 ľudí prišlo o život v dôsledku chorôb súvisiacich s AIDS. Každý týždeň sa HIV nakazí približne 4 900 mladých žien vo veku 15 až 24 rokov. V 19 krajinách s vysokou záťažou v Afrike fungujú špecializované programy kombinovanej prevencie pre dospievajúce dievčatá a mladé ženy, ale len v 40 % miest s vysokým výskytom HIV.

Údaje z UNAIDS o globálnej reakcii na HIV odhaľujú, že počas posledných dvoch rokov COVID-19 a iných globálnych kríz sa pokrok v boji proti pandémii HIV spomalil, zdroje sa zmenšili a v dôsledku toho sú ohrozené milióny životov. Štyri desaťročia po reakcii na HIV stále pretrvávajú nerovnosti v oblasti najzákladnejších služieb, ako je testovanie, liečba a kondómy, a ešte viac v prípade nových technológií.

Naše zdravotnícke projekty sa zameriavajú na najväčšie zdravotné výzvy, medzi ktoré patrí aj získanie úplnej kontroly nad epidémiou HIV a AIDS. Náš program HIV a AIDS Total Control of the Epidemic (TCE) je založený na osobnej mobilizácii ľudí na testovanie HIV, odporúčaní na liečbu a podpore tých, ktorí sa liečia, aby ju nevymeškávali.

V súlade s cieľmi UNAIDS 95-95-95 chceme skoncovať s AIDS do roku 2030, naši členovia pomáhajú ľuďom spoznať a pochopiť ich HIV status. Ľudia, ktorí majú pozitívny test na HIV, dostávajú trvalú liečbu, ktorú potrebujú, s konečným cieľom vírus potlačiť.

V minulom roku, TCE, ktorú prevádzkuje náš člen DAPP Zambia, zmobilizovala a oslovila 334 342 ľudí správami o prevencii HIV a inými intervenciami v oblasti HIV. Z celkového počtu ľudí bolo 76 796 testovaných na HIV, 21 247 bolo diagnostikovaných HIV+ a 98 % ľudí s diagnózou HIV dostalo podporu pri začatí liečby HIV.

Ľudia žijúci s HIV majú väčšiu pravdepodobnosť ako ostatní, že ochorejú na tuberkulózu (TBC). Celosvetovo je TBC jednou z hlavných príčin úmrtí ľudí s HIV. Bez liečby, podobne ako pri iných oportúnnych infekciách, môžu HIV a TBC spolupracovať na skrátení dĺžky života. Náš program TCE bol taký úspešný, že metóda, ktorá za ním stojí, sa používa na zisťovanie prípadov TBC a na podporu ľudí infikovaných touto chorobou, aby dostali liečbu a dokončili ju, kým sa nevyliečia.

Posledných 15 rokov náš člen ADPP Mozambik implementuje komunitné projekty TBC v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, ktoré každoročne ovplyvňujú 1 milión ľudí. Hlavným zameraním odpovede na TBC je prevencia TBC, aktívne vyhľadávanie prípadov TBC, sledovanie kontaktu, dodržiavanie liekov a dokončenie liečby.

Svetový deň boja proti AIDS je aj dnes taký aktuálny ako vždy a pripomína ľuďom a vládam, že HIV nevymizol. Všetci a všade musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli pri riešení nerovností súvisiacich s AIDS.