Humana - People to people Slovensko :: Humana Deň 2012Humana - People to people Slovensko :: Humana Deň 2012

SlovenčinaEnglish

Humana Deň 2012

Ženy tvoria polovicu svetovej populácie a predstavujú 70 % svetovej chudoby. Ženy sú častejšie ako muži chudobné, nevzdelané a v nebezpečenstve hladovania ako dôsledok diskriminácie, ktorej čelia pri vzdelávaní, zdravotnej starostlivosti, zamestnaní a vlastníctve majetku. Majú obmedzenejší prístup k vlastníctvu, úverom, školeniam i zamestnaniu a zarábajú za svoju prácu menej ako muži. Sú omnoho menej politicky aktívne ako muži a omnoho častejšie sa stávajú obeťami domáceho násilia. Ekonomické politiky a inštitúcie často neberú do úvahy rodové rozdielnosti a s príliš nízkym počtom stoličiek pri stole, kde sa robia rozhodnutia, majú ženy iba obmedzenú možnosť ovplyvňovať politiku.

Keď sa urobia pozitívne zmeny a ženy dostanú právomoci, profitujú z toho celé rodiny a komunity; tieto benefity prinášajú znásobené benefity pre ďalšie generácie. Udelenie právomocí ženám a jednota medzi mužmi a ženami je prierezovou témou, ktorá tvorí časť všetkých projektov Humana a bude zdôrazňovaná aj počas Humana People to People dňa 2012, „Ženy v akcii“.