Humana - People to people Slovensko :: Naša úlohaHumana - People to people Slovensko :: Naša úloha

SlovenčinaEnglish

Naša úloha

HUMANA People to People

HUMANA People to People Slovakia s.r.o. je spoločnosť napojená na medzinárodnú sieť Humana People to People. Účelom vedenia spoločnosti je vytvoriť zisk a podporovať rozvojovú činnosť v krajinách, kde je to potrebné.

Začiatok tohto „projektu“ v roku 2005 inšpirovala nutnosť hľadania nových spôsobov na vytváranie využiteľných prostriedkov. Vo svete je ešte stále potrebné urobiť veľa v oblasti zdravia, vzdelávania a environmentálnych otázok a aby bolo možné spustiť viac projektov, je potrebných viac peňazí.

Na zachovanie životného prostredia a sveta je nutné opätovné využívanie zdrojov (recyklácia).

V súčasnosti aktivity na Slovensku spočívajú v triediacej prevádzke secondhandového oblečenia nachádzajúcej sa v Martine a v dvadsiatichdvoch secondhandových obchodoch rozšírených v mestách Žilina, Martin, Trenčín, Banská Bystrica, Zvolen, Nitra, Poprad, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Čadca, Ružomberok, Žiar nad Hronom, Dolný Kubín, Námestovo, Topoľčany, Považská Bystrica, Bánovce nad Bebravou, Púchov, Piešťany, Lučenec a Dubnica nad Váhom. Logo na našich obchodoch je: „Humana People to People“. 

Ďalším výsledkom aktivít na Slovensku v súčasnosti je tiež fakt, že v obchodoch sú ľuďom dostupné a odovzdávané  mnohé informácií o práci na rozvoji.

Na Slovensku boli vytvorené mnohé pracovné miesta a  tisícky zákazníkov majú každý týždeň v moderných obchodoch Humana možnosť kúpiť si oblečenie v dobrej kvalite za nízke ceny.