Humana - People to people SlovenskoHumana - People to people Slovensko

SlovenčinaEnglish
Naše obchody
Novinky


Ponuky
letak1
letak1

1

Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) nahradia ciele rozvoja tisícročia (MDG) ako ďalšie hlavné celosvetové úsilie boja proti chudobe celého sveta. Nový pracovný rámec bude mať podstatné zameranie na zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy na tých najzraniteľnejších ľudí.

2

Keď tí, ktorí sú zmenou klímy ovplyvnení najviac pochopia, ako a prečo sa tak deje, môžu robiť rozhodnutia a prijímať opatrenia k prispôsobovaniu sa a znižovaniu dopadov. Mjú tiež možnosť vzdelávať širšiu verejnosť, ale čo je dôležitejšie, aktívne a spoločne môžu nájsť vhodné a účinné riešenia.

3

Humana propaguje znižovanie odpadu, opätovné použitie a recykláciu jednoduchým a pohodlným spôsobom. Desaťtisíce zberných nádob oblečenia sú umiestnené v nákupných centrách, na parkoviskách a v obytných zónach v celej Európe a Severnej Amerike, v spolupráci s obcami a súkromnými subjektami dávajú ľuďom možnosť darovať svoje použité oblečenie.

4

Bez ohľadu na vaše názory na otázky ohľadom zmeny klímy, spôsobom života šetrnejším k životnému prostrediu môžete ušetriť nielen peniaze, ale taktiež zlepšiť vaše zdravie. Rovnako tak získate peniaze na investovanie napríklad do nového hybridného alebo elektrického automobilu.