Humana - People to people SlovenskoHumana - People to people Slovensko

SlovenčinaEnglish
Naše obchody
Ponuky

Novinky

Humana deň 2015

Humana Deň 2015 sa uskutočnil 25. septembra v 17 európskych krajinách a témou je opäť “Naša klíma – naša výzva”.


zsmh

V piatok 05.09.2014 sa naša spoločnosť v spolupráci s organizáciou Zasaď strom, make a home zúčastnila výsadby stromov vo Vysokých Tatrách, v Bielovodskej doline.

Fotky na Facebooku


Naša spoločnosť spolupracuje od roku 2014 s Občianskym združením TAJCH na projekte Hračky Vandrovačky formou darovania hračiek pre tento projekt. 

oz_tajch

Čítať viac...


1

Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) nahradia ciele rozvoja tisícročia (MDG) ako ďalšie hlavné celosvetové úsilie boja proti chudobe celého sveta. Nový pracovný rámec bude mať podstatné zameranie na zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy na tých najzraniteľnejších ľudí.

2

Keď tí, ktorí sú zmenou klímy ovplyvnení najviac pochopia, ako a prečo sa tak deje, môžu robiť rozhodnutia a prijímať opatrenia k prispôsobovaniu sa a znižovaniu dopadov. Mjú tiež možnosť vzdelávať širšiu verejnosť, ale čo je dôležitejšie, aktívne a spoločne môžu nájsť vhodné a účinné riešenia.

3

Humana propaguje znižovanie odpadu, opätovné použitie a recykláciu jednoduchým a pohodlným spôsobom. Desaťtisíce zberných nádob oblečenia sú umiestnené v nákupných centrách, na parkoviskách a v obytných zónach v celej Európe a Severnej Amerike, v spolupráci s obcami a súkromnými subjektami dávajú ľuďom možnosť darovať svoje použité oblečenie.

4

Bez ohľadu na vaše názory na otázky ohľadom zmeny klímy, spôsobom života šetrnejším k životnému prostrediu môžete ušetriť nielen peniaze, ale taktiež zlepšiť vaše zdravie. Rovnako tak získate peniaze na investovanie napríklad do nového hybridného alebo elektrického automobilu.

5

V piatok 05.09.2014 sa naša spoločnosť v spolupráci s organizáciou Zasaď strom, make a home zúčastnila výsadby stromov vo Vysokých Tatrách, v Bielovodskej doline.

6

V piatok 05.09.2014 sa naša spoločnosť v spolupráci s organizáciou Zasaď strom, make a home zúčastnila výsadby stromov vo Vysokých Tatrách, v Bielovodskej doline.

7

V piatok 05.09.2014 sa naša spoločnosť v spolupráci s organizáciou Zasaď strom, make a home zúčastnila výsadby stromov vo Vysokých Tatrách, v Bielovodskej doline.

8

V piatok 05.09.2014 sa naša spoločnosť v spolupráci s organizáciou Zasaď strom, make a home zúčastnila výsadby stromov vo Vysokých Tatrách, v Bielovodskej doline.

9

V piatok 05.09.2014 sa naša spoločnosť v spolupráci s organizáciou Zasaď strom, make a home zúčastnila výsadby stromov vo Vysokých Tatrách, v Bielovodskej doline.