Humana - People to people SlovenskoHumana - People to people Slovensko

SlovenčinaEnglish
Naše obchody
Ponuky
letak
letak
letak

Humana Fashion
Join us on Facebook

Novinky

Humana deň 2013

Humana Deň 2013 sa uskutočnil 26. septembra v 17 európskych krajinách a témou boli “Naša klíma – naša výzva”. Humana deň bol záverečnou udalosťou po sérii viacerých aktivít, ktoré sa udiali počas celého septembra v Európe na tému “Naša klíma – naša výzva”. Počas septembra boli v našich obchodoch informačné panely o tejto téme.

Všetci zákazníci, ktorí u nás nakúpili od 09. – 24. Septembra, boli pozvaní zúčastniť sa našej lotérie.

V každom obchode boli vylosovaní 3 výhercovia a ich mená boli oznámené 25. septembra zároveň im boli odovzdané ceny na našich predajniach o 16,00 hod.
1

2

Voda je zdrojom života pre mnohé chudobné komunity. Spoločnosť Humana s takýmito komunitami spolupracuje a usiluje sa naučiť ich využívať plodiny, ktoré potrebujú menej vody pre ich rast a sú odolnejšie proti pesticídom a nepriaznivým podmienkam.

3

Spoločnosť Humana podporuje recykláciu a opätovné používanie šatstva. V Európe a Severnej Amerike sú v spolupráci s miestnymi samosprávami a súkromnými osobami rozmiestnené desaťtisíce kontajnerov, dávajúc tak príležitosť ľuďom darovať ich použité šatstvo.

4

Farmárske kluby spoločnosti Humana People to People v súčasnosti pracujú s približne 50.000 farmármi v siedmich krajinách. Učia týchto farmárov ako pestovať plodiny a chovať zvieratá efektívnejšie, diverzifikovať pôdu, spolupracovať s ostatnými, riadiť vlastné zdroje a predávať prebytok úrody.

5

V Európe a Severnej Amerike ženy-zamestnanci zbierajú, triedia a rozdeľujú šatstvo a pomáhajú tak viac ako 10 miliónom ľudí redukovať emisie CO2 v objeme 360.000 ton ročne.