Humana - People to people SlovenskoHumana - People to people Slovensko

SlovenčinaEnglish
Naše obchody
Ponuky
letak
letak
letak

Humana Fashion
Join us on Facebook

Novinky

Humana deň 2015

Humana Deň 2015 sa uskutoční 25. septembra v 17 európskych krajinách a témou je opäť “Naša klíma – naša výzva”. Humana Deň je záverečnou udalosťou po sérii viacerých aktivít, ktoré sa udejú počas celého septembra v Európe na tému “Naša klíma – naša výzva”. Počas septembra budú v našich obchodoch informačné panely o tejto téme.

Všetci zákazníci, ktorí u nás nakúpia od 07. – 25. Septembra, sú pozvaní zúčastniť sa našej lotérie.

V každom obchode sú vylosovaní 3 výhercovia a ich mená budú oznámené 25. septembra, zároveň im budú odovzdané ceny na našich predajniach cca o 16,00 hod.


zsmh

V piatok 05.09.2014 sa naša spoločnosť v spolupráci s organizáciou Zasaď strom, make a home zúčastnila výsadby stromov vo Vysokých Tatrách, v Bielovodskej doline.

Fotky na Facebooku


1

Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) nahradia ciele rozvoja tisícročia (MDG) ako ďalšie hlavné celosvetové úsilie boja proti chudobe celého sveta. Nový pracovný rámec bude mať podstatné zameranie na zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy na tých najzraniteľnejších ľudí.

2

Keď tí, ktorí sú zmenou klímy ovplyvnení najviac pochopia, ako a prečo sa tak deje, môžu robiť rozhodnutia a prijímať opatrenia k prispôsobovaniu sa a znižovaniu dopadov. Mjú tiež možnosť vzdelávať širšiu verejnosť, ale čo je dôležitejšie, aktívne a spoločne môžu nájsť vhodné a účinné riešenia.

3

Humana propaguje znižovanie odpadu, opätovné použitie a recykláciu jednoduchým a pohodlným spôsobom. Desaťtisíce zberných nádob oblečenia sú umiestnené v nákupných centrách, na parkoviskách a v obytných zónach v celej Európe a Severnej Amerike, v spolupráci s obcami a súkromnými subjektami dávajú ľuďom možnosť darovať svoje použité oblečenie.

4

Bez ohľadu na vaše názory na otázky ohľadom zmeny klímy, spôsobom života šetrnejším k životnému prostrediu môžete ušetriť nielen peniaze, ale taktiež zlepšiť vaše zdravie. Rovnako tak získate peniaze na investovanie napríklad do nového hybridného alebo elektrického automobilu.

5

V piatok 05.09.2014 sa naša spoločnosť v spolupráci s organizáciou Zasaď strom, make a home zúčastnila výsadby stromov vo Vysokých Tatrách, v Bielovodskej doline.

6

V piatok 05.09.2014 sa naša spoločnosť v spolupráci s organizáciou Zasaď strom, make a home zúčastnila výsadby stromov vo Vysokých Tatrách, v Bielovodskej doline.

7

V piatok 05.09.2014 sa naša spoločnosť v spolupráci s organizáciou Zasaď strom, make a home zúčastnila výsadby stromov vo Vysokých Tatrách, v Bielovodskej doline.

8

V piatok 05.09.2014 sa naša spoločnosť v spolupráci s organizáciou Zasaď strom, make a home zúčastnila výsadby stromov vo Vysokých Tatrách, v Bielovodskej doline.

9

V piatok 05.09.2014 sa naša spoločnosť v spolupráci s organizáciou Zasaď strom, make a home zúčastnila výsadby stromov vo Vysokých Tatrách, v Bielovodskej doline.